S 8 ALFA

Penízková pryžová podlahovina, 75°Sh, tloušťka 3,2 mm, šíře 1450

Popis

Nejrozšířenější podhlahová pryž (těžkohořlavá) používaná u vozidel přepravující osoby nebo v průmyslu všeobecně.Nabízené služby: Strojní řezání pryže na pásky, řezání tvarového těsnění na digitálním plotru.

Technický list
Technický list
Technický list
Technický list