08V-5/2 PNEUMATICKÝ VENTIL

Jednostranný a oboustranný pneumatický ventil

Popis

Slouží k ovládání stlačeného vzduchu pneumatických válců nebo ovládání jiných pneumatických mechanismů. 5/2 – počet cest/počet úloh, resp. pěticestný/dvoupolohový ventil.Monostabilní ventil se vrací do výchozí polohy, ventil je ovládán jednostranně.Bistabilní ventil zůstává v požadované poloze, dokud nepřijde druhý signál, ventil je ovládán oboustranně.G 1/4 – 1200NI/min.

Technický list
Technický list