8890 - Obousměrný ovládací STOP ventil

Pilotní ventil vzduchového válce pro solenoid. ovládání

Popis