351/CEJN

Ventruriho tryska s bypassem pro ofukovací pistoli CEJN

Popis

Význam koncovky: Úspora energie bočním přívodem vzduchu. Snižuje spotřebu stlačeného vzduchu o cca 25%.Funkce bypasu: Bypass snižuje tlak na méně než 2 bar, jakmile je vzdálenost mezi tryskou a povrchem příliš malá, vzduch pak uniká bočně.

Technický list