CG02 DVOUPÍSTOVÝ MAGNETICKÝ VÁLEC

Dvojčinný, kompaktní, antirotační (-5°/60°C) 0,5 – 7 bar

Popis

Dvojčinné válce pracují na principů dvou tlakových přívodů (vtoků), které převedou tlakovou energii na axiální výsun pístnice, čímž konají práci, nepotřebují zpětnou pružinu na výchozí polohu. Hlavní charakteristikou těchto válců je pevnost a spolehlivost díky výrobní struktuře. Dvojčinné válce mají výkon v závistlosti na vstupním tlaku tahu (S) a v tlaku (T) viz katalog výrobce. Dvoupístové technicky zajiští nemožnost pootáčení, jednotlivá zatížení v tlaku nebo tahu taká axiálníi i radiální jsou v příloze výrobce.

Technický list