HSU KOMPLET NEREZ Hydraul. kol. 90°

Hydraulická přechodka závitů Metrické/BSPP

Popis

Nerezová úhlová spojka je v kompletu: hrdlo-matice-prsteny. Nerez 1.4571 je stabilizovaná Titanem a Molibdenem, je odolnější kyselinám a chloridům. Mechanické vlastnosti oceli: Pevnost v tahu Rm 520 – 690 N/mm2. Mez průtažnosti (kluzu) Rp0,2 min. 220 N/mm2. Chemické odolnost: Na korozně více namáhané konstrukce a v prostředí se zvýšenou přítomností chloridů. Odolnost proti korozi ve středně silných kyselinách a louzích vyjma kys. dusičné a nitrosních plynů. Středně odolná proti důlkové korozi v chloridovém prostředí. Lze ji použít pro styk s potravinami a pokrmy, ale nelze ji použít pro styk s pitnou vodou.