PŘÍMÉ NAVAŘOVACÍ HRDLO HPP

Nerezový hydraul. komplet DIN 2353 (-60/+400°C), lehká i těžká řada 1.4571

Popis

Nerez 1.4571 je stabilizovaná Titanem a Molibdenem, je odolnější kyselinám a chloridům.Mechanické vlastnosti oceli: Pevnost v tahu Rm 520 – 690 N/mm2. Mez průtažnosti (kluzu) Rp0,2 min. 220 N/mm2.Chemické odolnost: Na korozně více namáhané konstrukce a v prostředí se zvýšenou přítomností chloridů.Odolnost proti korozi ve středně silných kyselinách a louzích vyjma kys. dusičné a nitrosních plynů. Středně odolná proti důlkové korozi v chloridovém prostředí.Odolná proti mezikrystal. korozi v oblasti tepelného ovlivnění.Technologie zpracování: Je svařitelná bez nutnosti žíhání při hlubokých průvarech. Zpracovává se stříháním, tvářením, obráběním.Lze ji použít pro styk s potravinami a pokrmy ale nelze ji však použít pro styk s pitnou vodou.