HPP-G NEREZ.316 kompl. příp. do kostky

– se zářezným prstenem a maticí, DIN3852, řada (S)

Popis

Pozor: Montáž šroubení pouze při použití vhodných maziv.1. Trubku v pravém úhlu zaříznout zvenku i zevnitř a lehce odjehlit a vyčistit.2. Nepoužívat žádné trubkořezy. 3. Závit, kužel hrdla, převlečnou matici uvnitř i řezný kroužek dobře namazat olejem.4. Převlečnou matici a řezný kroužek nasunout na trubku.5. Dbát na správnou polohu řezného kroužku (v opačném případě to bude chybná montáž).6. Převlečnou matici našroubovat pokud možno co nejdál rukou.8.Trubku zatlačit do kuželu až na doraz – jinak by nedošlo k zaříznutí kroužku do trubky.Připojovacím závitem zde uvádíme závit do kostky, vnějším záv., že jde o komplet s maticí např. M20x1,5).