HPU- G /ORFS – Hrdlo Přípojky 90°

Stavitelné koleno, připoj. palcových závitů G/ORFS

Popis

Kóty L1 a L2 dle nákresu výrobce (osová vzdálenost)

Technický list