LME-L BANJO-M 90° ŠROUB

Průtokové hrdlo DIN 2353, 24°, šroub metrické řady

Popis

Hydraulické soustavy pracují při vysokých tlacích. Pro zajištění funkční bezpečnosti armatur pro trubky by neměl být překročen rozsah tlaků a teplot.Rozsah provozních teplot bez snížení tlaků u materiálu pro montáž z oceli je -40°C až +120°C.

Technický list