OL7 – TERMOPLASTICKÁ NEVODIVÁ HYDRAULICKÁ HADICE

Pro letecké plošiny s polyesterovým výpletem, SAE 100R7

Popis

Nevodivé tlakové a sací hadice řady OL7 byly vytvořeny pro hydraulické použití s vysokým tlakem pro aplikace vyžadující vysokou elektrickou izolaci. Tyto hadice splňují SAE J517 Standard § 20.4.1 pro méně než 50 μA úniky pod 250.000 V / m, vhodné pro letecké pojízdné plošiny.* Povrch hadice je odolný proti dlouhodobému kontaktu s oleji nebo mazivy.Bezpečnostní poměr 1: 4 je vyžadován v případě, kdy by mohlo dojít k přerušení potrubí, což může způsobit, že zařízení, nebo zdvihací zařízení nebo obojí se budou pohybovat. Bezpečnostní poměr 1: 3 je přijatelný v případě, kdy lámání trubky nezpůsobuje pohyb zvedacích zařízení. Norma SAE vyžaduje bezpečnostní poměr 1: 4. Vakuum: 0,93 bar; 700 mm Hg.Hadice splňují nebo překračují SAE J517 sekt. SAE 100R7 – ISO 3949 – normy MSHA a splňují požadavky standardu ANSI A92.2 pro letecké pojízdné plošiny, také certifikace CE LLOYD’S.

Technický list
Technický list