FEMALE IG SGG

Hydraulická rychlospojka kuličková samice

Popis

Hydraulická rychlospojka kuličková, IG závit