13740 – TĚSNÍCÍ PRSTEN

Těsnící prsten pro nízkotlakou hydrauliku